Project management

RD4Support is de partij voor project begeleiding van technische projecten.

Door een vrijblijvend kennismakingsgesprek  wordt het projectbeheer besproken.

Hier kan bepaald worden op welke  manier het project georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond wordt.

Na overeenkomst wordt samen met de klant  in het algemeen de volgende stappen opgezet:

  • Start van het project
    • Bepaling van de omvang/reikwijdte van het project
  • Planning van het project
    • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
  • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
  • Opvolging van de projectvoortgang
  • BeĆ«indiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct